ریاضی های منطقه3 حتما بخوانند!!!

در کنکور ۸۹ داوطلبی با درصدهای زیر حائز رتبه ۲۳۷۰۰ شده است و به عبارتی از ۳۷۳۰۰ نفر سبقت گرفته است(کل شرکت کنندگان منطقه سه ۶۱۰۰۰ نفر بوده است).

ادبیات: ۳۲
عربی:  ۰
معارف: ۱۰
زبان خارجه: ۴۱
ریاضی : ۱
فیزیک : ۳
شیمی: ۵

با درصدهای بالا کمی فکر کنید و آیا این انگیزه را در خود نمی بینید که با ایمان به توانایی خود از رتبه بدست آمده شگفت زده شوید؟؟!

(بیشتر فکر کنید)


دسته بندی : مشاوره درسي

تجربی های منطقه3 حتما بخوانند!!!

در کنکور ۸۹ داوطلبی با درصدهای زیر حائز رتبه ۳۶۵۰۰ شده است و به عبارتی از ۱۲۴۰۰۰ نفر سبقت گرفته است(کل شرکت کنندگان منطقه سه ۱۶۰۰۰۰ نفر بوده است).

ادبیات: ۳۲
عربی:  ۰
معارف: ۳۴
زبان خارجه: ۱۳
زمین شناسی: ۴
ریاضی : ۰
زیست : ۵
فیزیک : ۲-
شیمی: ۴

با درصدهای بالا کمی فکر کنید و آیا این انگیزه را در خود نمی بینید که با ایمان به توانایی خود از رتبه بدست آمده شگفت زده شوید؟؟!

(بیشتر فکر کنید)


دسته بندی : مشاوره درسي

نتايج منتخب قبول شدگان كنكور سراسري منطقه 3

فایلهای زیر مربوط به نتايج منتخب قبول شدگان كنكور سراسري منطقه 3 در رشته های ریاضی و تجربی در سال ۸۹می باشد برای دریافت فایلها روی لینک های زیر کلیک کنید.

دانلود فایل ا  نتايج منتخب قبول شدگان كنكور سراسري منطقه 3– رشته رياضي

دانلود فایل ا  نتايج منتخب قبول شدگان كنكور سراسري منطقه 3 – رشته تجربی

 


دسته بندی : آمار و ارقام

منتخب رتبه های دانش آموزان منطقه3 در کنکور سراسری

کارنامه های زیر مربوط به رتبه های دانش آموزان منطقه۳ در رشته های ریاضی و تجربی در سال ۸۹می باشد برای دریافت کارنامه ها روی لینک های زیر کلیک کنید

دانلود کارنامه ا  رتبه هاي دانش آموزان  (منطقه3)در كنكور ۸۹ – رشته رياضي

دانلود کارنامه ا  رتبه هاي دانش آموزان  (منطقه3)در كنكور ۸۹ – رشته تجربی


دسته بندی : آمار و ارقام

منتخب کارنامه پذيرفته شدگان کنکور ۸۹ ( گروه تجربي - سهميه منطقه سه)

جهت مشاهده کارنامه ها، بر روی عکس قرار گرفته در ستون مشاهده کارنامه ی مربوط به رتبه مورد نظر کلیک نمایید

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

1

 21

پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه

 

17

224

دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه

 
48 603 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی مشهد - روزانه

** برای مشاهده بقیه کارنامه ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...


دسته بندی : آمار و ارقام

منتخب کارنامه پذيرفته شدگان کنکور ۸۹ ( گروه تجربي - سهميه منطقه دو)

جهت مشاهده کارنامه ها، بر روی عکس قرار گرفته در ستون مشاهده کارنامه ی مربوط به رتبه مورد نظر کلیک نمایید.

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

4

 5

پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه

 

27

49

دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی -تهران - روزانه

 
40 74 داروسازی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه

** برای مشاهده بقیه کارنامه ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...


دسته بندی : آمار و ارقام

منتخب کارنامه پذيرفته شدگان کنکور ۸۹ ( گروه تجربي - سهميه منطقه یک)

جهت مشاهده کارنامه ها، بر روی عکس قرار گرفته در ستون مشاهده کارنامه ی مربوط به رتبه مورد نظر کلیک نمایید.

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

4

 14

پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه

 

19

48

دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه

 
28 78 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه  
40 97 دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی شیراز - روزانه 

** برای مشاهده بقیه کارنامه ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...


دسته بندی : آمار و ارقام

منتخب کارنامه پذيرفته شدگان کنکور ۸۹ ( گروه رياضي - سهميه منطقه سه)

جهت مشاهده کارنامه ها، بر روی عکس قرار گرفته در ستون مشاهده کارنامه ی مربوط به رتبه مورد نظر کلیک نمایید.
 
رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

5

129

مهندسی مكانیك -دانشگاه صنعتی شریف -تهران - روزانه

 

14

375

مهندسی برق -دانشگاه صنعتی امیركبیر-تهران - روزانه

 

26 762 مهندسی معماری -دانشگاه تهران - روزانه  
34 929 مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی امیركبیر-تهران - روزانه
 
** برای مشاهده بقیه کارنامه ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...

دسته بندی : آمار و ارقام

منتخب کارنامه پذيرفته شدگان کنکور ۸۹ ( گروه رياضي - سهميه منطقه دو)

جهت مشاهده کارنامه ها، بر روی عکس قرار گرفته در ستون مشاهده کارنامه ی مربوط به رتبه مورد نظر کلیک نمایید.

 

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

6

21

مهندسی كامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران - روزانه

 

23

71

مهندسی مكانیك -دانشگاه صنعتی شریف -تهران - روزانه

 
34 117 مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران - روزانه

** برای مشاهده بقیه کارنامه ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...
دسته بندی : آمار و ارقام

منتخب کارنامه پذيرفته شدگان کنکور ۸۹ ( گروه رياضي - سهميه منطقه يک)

جهت مشاهده کارنامه ها، بر روی عکس قرار گرفته در ستون مشاهده کارنامه ی مربوط به رتبه مورد نظر کلیک نمایید.

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

7 

 9

 مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران - روزانه

 

27 

37 

مهندسی مكانیك -دانشگاه صنعتی شریف -تهران - روزانه 

31 44 مهندسی برق -دانشگاه تهران - روزانه  
84 131 مهندسی مكانیك - دانشگاه صنعتی شریف - تهران - روزانه 

** برای مشاهده بقیه کارنامه ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...


دسته بندی :
» محل دريافت كد سوابق تحصيلي سوم متوسطه وپيش دانشگاهي كنكور95 ( شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۴ )
» تجربي هاي منطقه سه بخوانند ( جمعه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۴ )
» زمان ثبت نام و تاریخ برگزاری کنکورهای سراسری ( جمعه هشتم آبان ۱۳۹۴ )
» ميزان تاثيرسوابق تحصيلي دركنكور95 و 96 ( سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۴ )
» تغييرات كتب درسي براي كنكور 95 ( سه شنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۴ )
» اعلام زمان انتشار نتایج معرفی‌شدگان شرایط خاص آزمون سراسری ( دوشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۴ )
» ( یکشنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۴ )
» تمديدمهلت انتخاب رشته كنكور94 واصلاحيه شماره4 ( شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴ )
» انتخاب رشته كنكوردانشگاه آزاداسلامي 94 ( پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۴ )
» زمان ونحوه انتخاب رشته دانشگاه آزاداسلامي 94 ( چهارشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۴ )
» انتخاب رشته ( سه شنبه سی ام تیر ۱۳۹۴ )
» ظرفیت پذیرش دانشجو به تفکیک گروه آزمایشی ( سه شنبه سی ام تیر ۱۳۹۴ )
درباره ما

بني هاشمي ٍ من سيد موسي بني هاشمي كارشناس مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي،مشاور دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي هستم.هدفم ازايجاد وبلاگ ارائه تجربياتم در زمينه كنكور،برنامه ريزي درسي،انتخاب رشته دانشگاههاي سراسري و آزاد و بيان تجربيات 20 ساله شخصي درارتباط با رتبه ها،تراز،زيرگروههاي مرتبط با گروه آزمايشي ،سهميه هاي مناطق وبومي گزيني و اهميت وزني دروس درارتباط با تاثير آن در زيرگروههاي آزمايشي مي باشد.
تماس با من:09113712865
ایمیل : banihashemi44@yahoo.com