در کنکور ۸۹ داوطلبی با درصدهای زیر حائز رتبه ۲۳۷۰۰ شده است و به عبارتی از ۳۷۳۰۰ نفر سبقت گرفته است(کل شرکت کنندگان منطقه سه ۶۱۰۰۰ نفر بوده است).

ادبیات: ۳۲
عربی:  ۰
معارف: ۱۰
زبان خارجه: ۴۱
ریاضی : ۱
فیزیک : ۳
شیمی: ۵

با درصدهای بالا کمی فکر کنید و آیا این انگیزه را در خود نمی بینید که با ایمان به توانایی خود از رتبه بدست آمده شگفت زده شوید؟؟!

(بیشتر فکر کنید)

   
در کنکور ۸۹ داوطلبی با درصدهای زیر حائز رتبه ۳۶۵۰۰ شده است و به عبارتی از ۱۲۴۰۰۰ نفر سبقت گرفته است(کل شرکت کنندگان منطقه سه ۱۶۰۰۰۰ نفر بوده است).

ادبیات: ۳۲
عربی:  ۰
معارف: ۳۴
زبان خارجه: ۱۳
زمین شناسی: ۴
ریاضی : ۰
زیست : ۵
فیزیک : ۲-
شیمی: ۴

با درصدهای بالا کمی فکر کنید و آیا این انگیزه را در خود نمی بینید که با ایمان به توانایی خود از رتبه بدست آمده شگفت زده شوید؟؟!

(بیشتر فکر کنید)

   
فایلهای زیر مربوط به نتايج منتخب قبول شدگان كنكور سراسري منطقه 3 در رشته های ریاضی و تجربی در سال ۸۹می باشد برای دریافت فایلها روی لینک های زیر کلیک کنید.

دانلود فایل ا  نتايج منتخب قبول شدگان كنكور سراسري منطقه 3– رشته رياضي

دانلود فایل ا  نتايج منتخب قبول شدگان كنكور سراسري منطقه 3 – رشته تجربی

 

   

کارنامه های زیر مربوط به رتبه های دانش آموزان منطقه۳ در رشته های ریاضی و تجربی در سال ۸۹می باشد برای دریافت کارنامه ها روی لینک های زیر کلیک کنید

دانلود کارنامه ا  رتبه هاي دانش آموزان  (منطقه3)در كنكور ۸۹ – رشته رياضي

دانلود کارنامه ا  رتبه هاي دانش آموزان  (منطقه3)در كنكور ۸۹ – رشته تجربی

   
جهت مشاهده کارنامه ها، بر روی عکس قرار گرفته در ستون مشاهده کارنامه ی مربوط به رتبه مورد نظر کلیک نمایید

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

1

 21

پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه

 

17

224

دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه

 
48 603 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی مشهد - روزانه

** برای مشاهده بقیه کارنامه ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...

   

جهت مشاهده کارنامه ها، بر روی عکس قرار گرفته در ستون مشاهده کارنامه ی مربوط به رتبه مورد نظر کلیک نمایید.

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

4

 5

پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه

 

27

49

دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی -تهران - روزانه

 
40 74 داروسازی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه

** برای مشاهده بقیه کارنامه ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...

   

جهت مشاهده کارنامه ها، بر روی عکس قرار گرفته در ستون مشاهده کارنامه ی مربوط به رتبه مورد نظر کلیک نمایید.

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

4

 14

پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه

 

19

48

دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه

 
28 78 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه  
40 97 دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی شیراز - روزانه 

** برای مشاهده بقیه کارنامه ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...

   
جهت مشاهده کارنامه ها، بر روی عکس قرار گرفته در ستون مشاهده کارنامه ی مربوط به رتبه مورد نظر کلیک نمایید.
 
رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

5

129

مهندسی مكانیك -دانشگاه صنعتی شریف -تهران - روزانه

 

14

375

مهندسی برق -دانشگاه صنعتی امیركبیر-تهران - روزانه

 

26 762 مهندسی معماری -دانشگاه تهران - روزانه  
34 929 مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی امیركبیر-تهران - روزانه
 
** برای مشاهده بقیه کارنامه ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...
   
جهت مشاهده کارنامه ها، بر روی عکس قرار گرفته در ستون مشاهده کارنامه ی مربوط به رتبه مورد نظر کلیک نمایید.

 

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

6

21

مهندسی كامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران - روزانه

 

23

71

مهندسی مكانیك -دانشگاه صنعتی شریف -تهران - روزانه

 
34 117 مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران - روزانه

** برای مشاهده بقیه کارنامه ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...
   

جهت مشاهده کارنامه ها، بر روی عکس قرار گرفته در ستون مشاهده کارنامه ی مربوط به رتبه مورد نظر کلیک نمایید.

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

7 

 9

 مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران - روزانه

 

27 

37 

مهندسی مكانیك -دانشگاه صنعتی شریف -تهران - روزانه 

31 44 مهندسی برق -دانشگاه تهران - روزانه  
84 131 مهندسی مكانیك - دانشگاه صنعتی شریف - تهران - روزانه 

** برای مشاهده بقیه کارنامه ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...